Pētījums par invalīdu nodarbinātības politiku Eiropā

Liepājas Neredzīgo biedrība konferencē prezentēja no 2012.gada augusta līdz 2013.gada aprīlim Latvijas un Lietuvas pārrobežu projekta „Darba iespējas un pieredze cilvēkiem ar invaliditāti” ietvaros veikto pētījumu šajā jomā.