Apvienības darbu un pakalpojumu lietojuma kārtība

Biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība” (tekstā – Apvienība) vadāmies pēc spēkā esošiem, mūsu darbību regulējošiem Likumiem, mūsu Statūtiem, Privātuma politikas, Sadarbības kārtības u.c. saistošiem noteikumiem.

Sadarbojamies ar fiziskām un juridiskām personām, kuras ņem to vērā.