17.07.2022. Dievkalpojumu klātienē vadīs Edgars Šneiders

Svētdien, 17.jūlijā Liepājas Krusta ev. lut. draudzes Dievkalpojumā kalpos Metodistu draudzes mācītājs Edgars Šneiders. 
Dievkalpojums sāksies plkst. 15.00 un būs ar Svēto Vakarēdienu.