Par Krusta draudzes padomes un valdes vēlēšanām

2012. gada 25. martā notika Liepājas Krusta draudzes padomes un valdes vēlēšanas. Padomē tika ievēlēti: draudzes priekšniece - Anita Rupeika; mantzine - Ināra Janēvica; Svētdienas skola - Karīna Krieviņa; diakonija - Inese Biteniece; lietvede/ kasiere - Velta Maļika; interneta mājas lapas un draudzes avīzes redaktore - Inga Audere; darbs ar jauniešiem - Helga Krieviņa; saimniecība - Dzintra Krīgere, Gatis Rupeiks; Veselības istaba - Ināra Laure. Revīzijas komisija: Daiga Grauduže, Laine Laizāne. No tiem ievēlēti valdē:  Anita Rupeika, Ināra Janēvica, Karīna Krieviņa, Inese Biteniece un Velta Maļika.