Iznācis Kalpot.lv Nr.5

Šoreiz Kalpot.lv (Nr.5) pie saviem lasītājiem ieradies Pūpolsvētdienā. Titullapā lasām mācītāja Mārtiņa Urdzes pārdomas par Lielo Piektdienu un rasto atbildi uz jautājumu: kāpēc Jēzum vajadzēja ciest un mirt? Kā arī – par mums sniegto iedrošinājumu. Citās lappusēs: kā ierasts, par jaunākajiem aktuālajiem notikumiem Liepājas Krusta draudzē un Diakonijas centrā; Karīnas Krieviņas intervija ar Bredfordas, Līdsas un Mančesteras draudžu mācītāju Gitu Putci; no sirds sveicinām draudzes priekšnieci Anitu Rupeiku 70 gadu jubilejā; par gatavošanos Reformācijas 500 gadu jubilejai un ar to saistītu savu dalību projektā, ko organizē Pasaules Luterāņu federācija, raksta M.Urdze; u.c.