2023. gada lozungs

Tu esi Dievs,

kas mani

redz.  

1.Moz. 16:13 

 

 

 

 

 

Foto: K. Krieviņa