21.11.2021. – Mūžības svētdiena – pieminēsim un paturēsim aizlūgšanās mūsu draudzes mirušos

2021. gada 21. novembris – Mūžības svētdiena – Mirušo piemiņas diena

 

Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību turējis. 2. Tim. 4:7

 

Mirušo piemiņas dienā pieminēsim un paturēsim aizlūgšanās mūsu draudzes cilvēkus (sk. pielikumā)kas aizsaukti Mūžībā kopš pagājušās Mūžības svētdienas. 

 

Aicina Liepājas Krusta ev. lut. draudzes priekšniece Karīna Krieviņa