25.09.2022. Liepājas Krusta baznīcas 94. gadskārtā klātienes Dievkalpojumā kalpos Jāna Jēruma-Grīnberga

altar  

Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā

 

2022. gada 25. septembrī no plkst. 15.00

 

Dievkalpojumu

 

ar Svēto Vakarēdienu

klātienē vadīs LELBP mācītāja

Jāna Jēruma-Grīnberga

 

Pēc dievkalpojuma – sadraudzībā, 

mazajā zālē, svinēsim Krusta baznīcas

94. dzimšanas dienu

 

Visi mīļi gaidīti!