26.03.2023. neklātienes Dievkalpojumā kalpos mācītājs Imants Miezis no Īrijas

2023. gada 26. martā plkst. 11.00 Liepājas Krusta ev. lut. draudzē neklātienes dievkalpojumā Zoom kalpos LELBP mācītājs Imants Miezis no Īrijas.

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un mācītāja I. Mieža svētruna.

Pēc dievkalpojuma plkst. 13.30 notiks Svētbrīdis ar Agapes mielastu klātienē, Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā.

Visi mīļi gaidīti!