26.09.2021. Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks 93. gada svētku dievkalpojums klātienē

kanc

 

Svētdien, 2021. gada  26. septembrī Liepājas Krusta ev. lut. draudzē plkst. 15.00 notiks 93. gada svētku dievkalpojums klātienē. To vadīs Liepājas Metodistu draudzes mācītājs Edgars Šneiders. Muzicēs Amanda Šneidere.

Visi mīļi aicināti!