27.02.2022. Dievkalpojumā klātienē kalpos mācītājs Kārlis Žols

2022. gada 27. februārī plkst. 15.00

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks Dievkalpojums klātienē ar Svēto Vakarēdienu, kurā kalpos LELBP mācītājs Kārlis Žols

Lūdzam ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus!

Neklātienes dievkalpojums Zoom nenotiks