27.08.2021. svinēsim mācītāja Mārtiņa Urdzes dzimšanas dienu

Mu8

 

Piektdien, 2021. gada 27. augustā, mācītāja Mārtiņa Urdzes dzimšanas dienā, Limbiķu kapsētas (netālu no Grobiņas),  VSAC “Iļģi” apbedīto iemītnieku daļā, no plkst. 14.00 notiks viņam veltīts piemiņas brīdis, ko vadīs viņa draugs, mācītājs Jīrgens Filips (Jürgen Philipp). Pasākumam būs arī muzikāls pavadījums.

Aicināti visi Mārtiņa draugi un paziņas, kuriem viņš ir mīļš un svarīgs. Aicina –  Mārtiņa Urdzes ģimene un Liepājas Krusta ev. lut. draudze. 

Ja līdz pasākuma datumam mākslinieks Ojārs Feldbergs būs izstrādājis pieminekļa – Jēzus statujas metus (sk. M. Urdzes pēdējo vēlēšanos TE>), klātesošie varēs ar tiem iepazīties. Ziedojuma rekvizīti TE>  

Uz tikšanos!