Projekta “SEMPRE Accelerators” 4. starptautiskā partnertikšanās videokonferencē

temp

2020. gada 13. un 14. maijā projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros notika 4. starptautiskā partnertikšanās. Pirms pandēmijas tā tika plānota Petrozavodskā Krievijā. Tā kā vēl aizvien ES dalībvalstīs un Krievijā ir spēkā Covid-19 ārkārtas situācijas ierobežojumi, kad valstu robežas ir slēgtas, tikšanās notika interneta tiešsaistē.

Tā bija pirmā šāda veida tikšanās, tāpēc sagādāja gandarījumu par to, ka tikšanās bija labi tehniski noorganizēta un saturiski pārdomāta. Pirmā diena iesākās ar vadošās partneres (1. attēlā) Šlēsvigas-Holštainas Diakonijas pārstāves Dorisas Šēras (Doris Scheer) uzrunu.

 

temp1

 

Krievijas partneri bija sagatavojuši virtuālu pastaigu – prezentāciju, lai īsumā iepazīstinātu ar Petrozavodsku. Vēlāk dalībnieki tika sadalīti grupās, lai īsi pārrunātu, kā katrs sadzīvo ar korona vīrusa laika ierobežojumiem. Šajā laikā komunikācija notiek virtuāli un attālināti – ar telefoniem, caur Skype, e-pastiem, caur dažādu interneta vietņu starpniecību. Vieglāk ir tad, ja saziņa norisinās ar interneta starpniecību. Problēmātiskāk ir tad, ja tas nav pieejams vai arī, ja nav attiecīgo prasmju un iespēju apgūt to lietošanu.

Tad tika dots 5 minūšu laiks partneriem. Katrs ar 3-slaidu prezentāciju pastāstīja par jaunumiem un darbību savos mikroprojektos.

 

temp3

 Igaunijas pieredze

 

Pēc pusdienu pārtraukuma no dažādiem aspektiem tika apskatīta Covid-19 ietekme uz projekta aktivitātēm, plānotas tālākās darbības, pārrunātas projekta pagarinājuma iespējas.

Nelielai atslodzei organizatori bija sagatavojuši energizer jeb, kā varētu teikt latviski, ātro enerģijas atjaunošanu – interaktīvo Intermezzo.

Pēc tam videokonferences darbu turpināja atbildīgie par Spēcināšanas rokasgrāmatas, Organizāciju ceļveža un Apmācību vadlīniju papildinājumu sagatavošanu, informējot dalībniekus par padarīto.

Darba grupās tika strādāts ar Latvijas partneru no Vidzemes Augstskolas iepriekš sagatavotajām darba lapām, ar kuru palīdzību varēja analītiski izvērtēt savu mikroprojektu darbību, tādējādi kopīgi veidojot ieteikumus iekļaujošai sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmai.

Otrā diena sākās ar 3 atsevišķu sekciju darbu par jau minētā teorētiskā materiāla izstrādes papildinājumiem, kam sekoja apkopojums par katru sesiju.

Noslēgumā tika sniegta informācija par projekta vadīšanu un atskaitēm. Visi tika aicināti dot atgriezenisko saiti, aizpildot atsauksmju anketu par partnertikšanās saturisko daļu un tehnisko nodrošinājumu.

 

Ziņa un foto: pārstāve no LDC Karīna Krieviņa

_______________________________________________________________________________

 

 SA logo

 

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

 

Interreg logo