Par “Action Learning” semināru plašāk

Specin1

No kreisās puses: lektore Anete Nīlsena un Agata Babina

Tāpat kā pirmajā spēcināšanas programmas seminārā “Action Learning” lektori no Dānijas, kura runāja angļu valodā, tulkoja Liepājas Universitātes valodniecības doktorante, biedrības “Radi Vidi Pats” aktīviste Agata Babina. Viņa arī pati iesaistījās semināra procesā, daloties ar savu pieredzi.

A. Babina pastāstīja par Laika Banku, kas darbojas daudzās vietās ārzemēs. Tas nozīmē, ka cilvēki sniedz pakalpojumus viens otram apmaiņā nevis pret naudu, bet to, ko katrs prot (šūšana, elektroierīču labošana u.c.).

Seminārā tika uzsvērts, ka vienas no spēcināšanas galvenajām pamatlietām ir, ka cilvēks pats spēj definēt savu realitāti un arī dialogs – vēlme runāt. Varmācīgu režīmu rezultāts ir tas, ka cilvēki netic paši sev. Spēcināšana – spējināšana – tas ir atvērts pārmaiņu process.

Spēcināšanas aktivitātes: 1. vēlme radīt izmaiņas (process) – 2. zināšanas, apzināšanās, mācīšanās, kompetences – 3. rīkoties citādi kā iepriekš (produkts).

Lektorei tika uzdoti arī dažādi jautājumi, piemēram:
*Ko darīt, ja cilvēki ir pasīvi, negrib nākt ārā no savām 4 sienām?

A. Nīlsena: Jāturpina cilvēkus aicināt, pat tad, ja viņi negrib. Viņiem ir jāsajūt, ka ir vajadzīgi sabiedrībai.

*Kādā veidā mainīt sabiedrības domāšanu, lai parādītu, ka problēmcilvēki arī ir cilvēki?

A. Nīlsena: Svarīgi ir līmeņi: individuālais, grupu un sabiedrības līmenis. Grupa ir spēks. 20 cilvēku – tas jau ir liels spēks.

Semināra gaitā dažādu Diakonijas grupu pasniedzēji dalījās ar savu pieredzi, vadot grupas un mēģinot tajās realizēt spēcināšanas pamatprincipus. Jauniešu un cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalsta grupas mērķis ir celt dalībnieku pašapziņu. Ļoti pozitīvs piemērs: dalībnieks iestājās bezdarbniekos, pabeidza kursus, regulāri un ar prieku apmeklē atbalsta grupu. Vadītāja Ināra Ozola atzīmēja, ka interesanti ir tas, ka katrs ir īpašs un no katra var kaut ko mācīties. Floristikas grupā viens no mērķiem ir iziet no savām 4 sienām: dalībniece, kas mājās kopj slimnieku, priecājas, ka var apgūt ko jaunu. Savukārt mājinieki ir patīkami pārsteigti par jaunām vēsmām, kas tiek ienestas mājās no rokdarbu pulciņa. Atbalsta grupu un nodarbību dalībnieki ir gandarīti, ka grupās ir līdzīgi domājoši cilvēki, ir iespējas kopīgi darboties, braukt ekskursijās, piedalīties pasākumos u.c.

Dažas semināra dalībnieku atziņas:
• Gastronomija (ēšana) vieno jebkurus cilvēkus. Viena no saistošām iespējām ir kopīga ēstgatavošana – viens no instrumentiem, kā veicināt dialogu.
• A.Nīlsenas padoms: Zilonis (lielā sociālā problēma) ir jāsadala gabaliņos.
• Spēcināšana ir spēja nosaukt un spēja darboties.

 

Fotoattels11401

 

Lektore palīdzēja saprast, kāda ir veicinātāja loma; cik svarīgi ir atvērtie jautājumi: kas? kā? kurš?, kāpēc jāuzmanās ar jautājumu kāpēc? Veicinātājam jārosina domāt ar uzvedinošu jautājumu palīdzību. Piemēram, nevis 2+2=4, bet 4=……?

Abās semināra dienās notika arī grupu darbs, kur tika apskatītas dalībniekiem aktuālas problēmas un meklēti iespējamie risinājumi. Pēc tam notika grupu darba prezentētācijas. Pēc semināra interesentiem bija iespēja apmeklēt biedrības “Radi Vidi Pats” telpas un iepazīties ar tās darbību.

 

Fotoattels11405

 

Dalībnieku noslēguma secinājums: šādi semināri ir tā platforma, kur dzimst jaunas idejas projektiem un aktivitātēm.

Ziņa un foto: Karīna Krieviņa.


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1


Publicēja: biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.