Ielūgums uz konferenci “Stiprinot sadarbību” Priekulē 27.04.2017.

Aicina uz konferenci “Stiprinot sadarbību”, kura notiks 2017.gada 27. aprīlī plkst. 11.00 Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē, Aizputes ielā 1, Priekules novadā, Priekulē, ar sekojošu dienas kārtību.

logotips3

 

KONFERENCE “STIPRINOT SADARBĪBU”                           Priekulē,  27.04.2017.

__________________________________________________________________

Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē
Dienas kārtība

 

10:00 – 11:00 Ierašanās, reģistrēšanās, kafija, rokdarbu izstāde-tirdziņš, Liepājas Diakonijas centra izstāde par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, iespēja vērot, piedalīties un saņemt konsultācijas tapošanas darbnīcā
11:00 – 11:10 Konferences atklāšana:
Priekules novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja
Mārīte Gertnere
11:10 – 11:25 Ievads SEMPRE projektā:
Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze
11:25 – 11:40 Īss ieskats Latvijas Universitātes pētījumā
11:40 – 12:15 Labās prakses piemēri:
Liepājas Reimatiķu biedrība
Liepājas Neredzīgo biedrība
Liepājas Diakonijas centra “Domino” projekts
Anglijas mazpilsētas piemērs
Priekules atbalsta grupa: Dace Vanaga
12:15 – 12:40 Muzikāls sveiciens: Reinis Isakovs
12:45 – 13:45 Pusdienas
13:45 – 13:50 Informācija par mikroprojektu
13:50 – 14:00 Dalīšanās pieredzē par konferencēm Rucavā un
Grobiņā
13:50 – 14:30 Grupu darbs: Ko darīt, lai uzlabotu savu dzīvi?
14:30 – 14.50 Grupu darba prezentācija
14:50 – 15:05 Kafijas pauze
15:05 – 15:30 Diskusijas un kopīga lēmuma pieņemšana par turpmāko darbību, t.sk., mikroprojektu Priekulē
15:30 Noslēgums

 

Konferences rīkotāji: Liepājas Diakonijas centrs sadarbībā ar Priekules novada pašvaldības Sociālo dienestu.