Aicina uz konferenci “Iespējas uzlabot dzīves vietas situāciju pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” 14.08.2015.

Plānotā programma (iespējamas izmaiņas) 

Liepājas Diakonijas centra vārdā aicinu Jūs piedalīties konferencē

“Iespējas uzlabot dzīves vietas situāciju pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” 

Konference notiks piektdien, 2015.gada 14. augustā, Krusta ev. lut. baznīcā, K. Valdemāra ielā 7. Sākums – plkst. 11.00.

Mērķi:

• iepazīties ar esošo situāciju, kādi ir dzīves apstākļi cilvēkiem ar īpašām vajadzibām,

• uzzināt vairāk par Labklājības ministrijas deinstitucionalizācijas plānu un

• meklēt iespējas, kā uzlabot Liepājas reģionā dzīves vietas situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Paredzētā dienas kārtība: 

11.00  Atklāšana un iepazīšanās

11.15  Dažādi ziņojumi par situāciju (Sociālais aprūpes centrs “Iļģi” un Pusceļmāja, SAC “Aizvīķi”, Piejūras slimnīca – psihiātriskā klīnika, Liepājas Sociālais dienests – Grupu dzīvokļi, Aprūpe mājās, Liepājas Neredzīgo biedrība, biedrība Cerība, Ticība – Mīlestība, cilvēki ar īpašām vajadzibām, kas dzīvo mājās, …)

13.00   Labklājības ministrija: ko paredz Deinstitucionalizācijas plāns cilvēkiem ar   garīgiem attīstības traucējumiem?

13.20   Pusdienas

13.50  Saeimas Sociālās  un darbu lietas komisijas vadītāja Aija Barča

14.10  “Apeirons” par cilvēku ar invaliditāti dzīves apstākļiem

14.30  Priekšlikumi, kā uzlabot dzīves apstākļus Liepājas reģionā                                

15.00  Kopīgs paziņojums sabiedrībai.                                                                     

15.30  Noslēgums 

Ar cieņu Mārtiņš Urdze, Liepājas Diakonijas centra vadītājs

Liepāja, 2015.g. 01. jūlijs 

Pasākumu atbalsta Vācijas fonds “Aktion Mensch”.