Aicināti piedalīties “Iespēju darbnīcas” nodarbībās

Liepājas Diakonijas centrā tiek īstenots projekts “Iespēju darbnīcas”, kas paredzēts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, viņu asistentiem un piederīgajiem, kā arī pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem un vientuļajiem pensionāriem.
Interesenti var pieteikties pie Fēliksa, zvanot uz mob.t.: 26 778 690 vai – Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54.