Aktivitātes Liepājas Diakonijas centrā /papildinātas/

Papildinājums: Biedrības cilvēkiem ratiņkrēslos “Izaicinājums liktenim” tikšanās notiek: katra mēneša 2. otrdienā plkst. 12:00