Aktivitātes un nodarbības maijā Liepājas Diakonijas centrā

Pirmdiena


Svētbrīdis plkst. 9.3010.00 Diakonijā

LDC darbinieku sapulce plkst. 10.0011.00 Diakonijā

Ziepju izgatavošana plkst.10.0012.00 Diakonijā

Zīmēšana plkst.10.0012.00 Liepājas Universitātē

Aušana plkst.10.0012.00 Karostā, Lazaretes ielā 7

Gleznošana plkst. 10.0012.00 Liepājas Universitātē

Floristika plkst. 11.0013.00 Baznīcas mazajā zālē

AA Anonīmo alkoholiķu tikšanās plkst. 18.00 Diakonijā

Otrdiena

Sveču izgatavošana plkst.10.0012.00 Diakonijā

Ārstnieciskā vingrošana 3. un 17. un 31. maijā plkst. 10.0011.00 Baznīcas mazajā zālē

Drēbju kamera plkst. 11.0013.00

Biedrības cilvēkiem ratiņkrēslos un skūteros “Izaicinājums liktenim” dalībnieku tikšanās katra mēneša 2. otrdienā plkst 12.00 – 10. maijā 

Lietišķās mākslas rokdarbi plkst.12.0014.00 Diakonijas zālē

Dizaina priekšmetu izgatavošana plkst.12.1514.15 Diakonijā

Ārstnieciskā vingrošana 10. un 24. maijā plkst. 15.0016.00 Baznīcas mazajā zālē

Mozaīku veidošana plkst. 17.0019.00 Baznīcas mazajā zālē

Trešdiena

Praktisko lietu šūšana plkst.10.0012.00 Diakonijā

Psihologs plkst. 10.00–11.00 (iepriekšēja pieteikšanās T: 634 26 707)

Drēbju kamera plkst. 11.00–13.00

Floristika plkst. 13.0015.00 Diakonijā

Pārrunas par Bībeli un dzīvi plkst. 15.00–16.00

Mozaīku veidošana plkst. 17.0019.00 Baznīcas mazajā zālē

Ceturtdiena


Keramika plkst. 10.00–12.00 Diakonijā

Ārstnieciskā vingrošana 5. un 19. maijā plkst. 10.00–11.00 Baznīcas mazajā zālē

Drēbju kamera plkst. 11.00–13.00

Stresa vadība: radoši pozitīvas nodarbības plkst. 12.00–14.00 Diakonijas zālē

Senioru kopas “Atvasara” tikšanās 12. un 26. maijā plkst. 14.00–16.00

Ārstnieciskā vingrošana 12. un 26. maijā plkst. 15.00–16.00 Baznīcas mazajā zālē

Piektdiena

Atbalsta grupa jauniem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Dvēseles enkurs” plkst. 11.0013.00

Drēbju kamera plkst. 11.00–13.00

Sagatavoja Fēlikss Kovaļišins