Šajā sadaļā var iepazīties ar Liepājas Krusta ev. lut. draudzes grupu aktivitātēm.

Ziņas un atsauksmes par mūsu rīkotajiem pasākumiem.

Informācija un materiāli no Liepājas Diakonijas centra rīkotajiem konferencēm un semināriem.