Šajā sadaļā var iepazīties ar Liepājas Krusta ev. lut. draudzes grupu aktivitātēm.

Ziņas un atsauksmes par mūsu rīkotajiem pasākumiem.

Informācija un materiāli no Liepājas Diakonijas centra rīkotajiem konferencēm un semināriem.

Sadaļa neklātienes dievkalpojumiem, kuros tiekamies Zoom platformā.

"Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mani ļaudis." (2. kor. 6:16)