Par vides pieejamības problēmām

2018.gada 28.septembrī Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē notika Liepājas Diakonijas centra (LDC) rīkota apaļā galda diskusija par vides pieejamību Liepājā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (atskats TE>). Atbildi uz LDC atbalsta grupas nosūtīto vēstuli par vides pieejamības problēmām sniedzis Latvijas Republikas tiesībsargs. Dokumenti pielikumā.