17.07.2022. Dievkalpojumu klātienē vadīs Edgars Šneiders

altar

 

Svētdien, 17.jūlijā

Liepājas Krusta ev. lut. draudzes 

 

Dievkalpojumā 

kalpos Metodistu draudzes mācītājs Edgars Šneiders 

 

Dievkalpojums sāksies plkst. 15.00

un būs ar Svētao Vakarēdienu