Par jūlija pasākumiem Diakonijā

Tā kā jūlijā Liepājas Diakonijas centrā ir atvaļinājums,
notiek šādas aktivitātes:

 

- Pirmdienās plkst. 18.00 tiekas AA grupa

- 12. jūlijā plkst. 12.00 baznīcas dārzā tiekas atbalsta grupa "Izaicinājums liktenim" cilvēkiem ratiņkrēslos un skūteros

- 14. jūlijā plkst. 14.00 Dievkalpojums "Iļģu"pansionātā

- 14. un 28. jūlijā plkst. 14.00 tiekas senioru kopa "Atvasara"

 

Mierīgu un svētīgu šo laiku vēlot,
Liepājas Diakonijas centrs