Anna Broka par “SEMPRE Accelerators” partneru tikšanos Rucavā

Vid

2019.gada augustā pie projekta “SEMPRE Accelerators” mērķgrupas Rucavā viesojās šī projekta partneri no Vidzemes Augstskolas. Kā pastāstīja Augstskolas pārstāve Anna Broka, tikšanās noritēja sirsnīgā gaisotnē, radot patiesu kopības sajūtu un iespaidu, ka projektā iesaistītās Rucavas Sociālā dienesta darbinieces Daiga Grenovska, Ligita Freimane u.c. ne tikai pilda savus darba pienākumus, bet tā ir viņu sirdslieta. 

Vizītes laikā partneri apmeklēja Dienas centru, tūrisma informācijas centru, kafejnīcu, kur notiek dažādi pasākumi arī projekta mērķgrupai, un iepazinās ar citām aktivitātēm, kas cilvēkiem tiek piedāvātas, arī dievkalpojumu apmeklējumi.

A. Broka pauda viedokli, ka ne vienmēr ir tik būtiski, lai viss notiktu masveidā un centralizēti. Viņa uzsvēra katras mazās sociālās šūniņas svarīgo nozīmi, ko veicina arī “SEMPRE” projekts. Ikviens tajā jūtas piederīgs un nav izolēts no ārpasaules. Kopā tiek radīts un saglabāts labais, koptas, sargātas un uzturētas vietējās kultūrvērtības.

Pārstāve informēja, ka Centra projekts Vidzemē ir ar līdzīgu ievirzi. Tajā tiek piedāvātas radošas nodarbības jaunajām māmiņām – rokdarbi u.tml. Pieredzes apmaiņas nolūkos partneri viesojās arī Zvannieku mājās.

Strādājot pilsētā, modernā, atsvešinātā vidē, cilvēki iegulda savas prasmes, zināšanas, talantus, bet ne vienmēr jūtas kā kopienas daļa. “SEMPRE” projekts ir par cilvēku kopā būšanu, ne vien brīvā laika pavadīšanai, bet lai no tā sanāk arī neliels bizness, lai cilvēki var nopelnīt. Piemēram, Ieva Lāce no Sabiles sociālās uzņēmējdarbības ietvaros veido vietējo māla meistardarbnīcu ar mērķi piedāvāt izstrādājumus dažādos tirdziņos.

Katrā kopienā liela nozīme ir līderiem, kas spēj citus sapulcināt, ieinteresēt, lai visi kopā sniegtu savu pienesumu sabiedrībai.

 

Foto: RucavaSociālā dienesta arh.

 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo