Par nodarbībām mājaprūpē stāsta otrā apmācību grupa

MN31

 

Uz rezumējošu sarunu par LDC bezmaksas nodarbībām “Apmācības piederīgajiem, kas kopj gulošu cilvēku ar īpašām vajadzībām [CĪV]” aicinājām to dalībniekus 2020. gada 24. septembrī, neilgi pirms apmācību programma tuvojas noslēgumam. Skaidrojām iemeslus, kādēļ viņi šīs nodarbības apmeklē un kāds ir ieguvums.

 


Dalībniece Dace pastāstīja, ka viņai mājās nav neviena smagi slima, uz gultas guloša tuvinieka, kas būtu kopjams. Viņa apmeklē nodarbības, kurās tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem, ko nesaņem citur. Kā, piemēram, šīsdienas nodarbības tēma – “Par miršanu un nāvi”, ko pasniedz mācītājs Mārtiņš Urdze. Tāpat arī psihoterapeites Rovēnas Zarakovskas praktiskie padomi u.c. Dacei tādas zināšanas varētu noderēt, stājoties darbā slimnīcā.

Kāda cita dalībniece atzīst, ka apmācības viņai palīdz aprūpes darbā ar slimiem bērniem.

Arī Ruta, kas 40 gadus strādā ar CĪV, nodarbības uzskata par noderīgām, uzsverot, ka pasniedzēji interesanti stāsta. Uzzināts daudz jauna.

Vērtīgas ir arī praktiskās nodarbības ar guļošu cilvēku pagriešanu uz otriem sāniem, pārsēdināšanu ratiņkrēslā u.tml. – medmāsas Ināras Laures vadībā; pirmā palīdzība, izgulējumu profilakse un cilvēku pozicionēšana – dr. Edītes Uldriķes vadībā. Apmācībās dalībnieki visu nepieciešamo apgūst darīt pareizi, lai saudzētu arī savu veselību un nesamocītu mugurkaulu.

Indra ir aprūpētāja, viņu pārsvarā interesē nodarbības par aprūpi. Tajās viņa papildina savas zināšanas un darba pieredzi.

Dalībniece Ināra pusotru gadu kopa savu vīru, kurš bija nonācis uz slimības gultas. Problēmas bija ar viņa ģērbšanu, pārvietošanu. Ināra šīs apmācības apmeklē otrreiz, jo ir ļoti noderīgas.

Arī Zenta atzina, ka ieguvusi labas zināšanas.

Kopumā dalībnieki visas nodarbības vērtēja ļoti pozitīvi, sakot, ka šādu apmācību varētu būt vairāk. Pasniedzēja R. Zarakovska kā medicīnas darbiniece iepazīstinājusi interesentus ar noderīgu informāciju par situāciju medicīnas iestādēs. Ļoti svarīga viņiem ir arī kopā būšana ar līdzīga darba darītājiem.

 

“Apmācības piederīgajiem, kas kopj gulošu cilvēku ar īpašām vajadzībām” LDC notiek otro reizi, no 06.08.2020. (COVID-19 ierobežojumu dēļ pārceltas no šī gada sākuma; programma TE>), un, līdzīgi iepriekšējām nodarbībām (17.10.-05.12.2019.), noslēgsies ar apliecību izsniegšanu to regulāriem apmeklētājiem.

 

aktion mensch