Projekta “SEMPRE Accelerators” apmācību “Lēti, garšīgi, veselīgi” dalībniece Dace Šukste par zināšanu pielietojumu ikdienā

0003 11

“SEMPRE Accelerators” apmācību nodarbības “Budžets” mentore Dace Šukste Dunikas jauniešu centrā 18.02.2020.

Tā kā valstī saistībā ar Covid-19 noteiktās ārkārtas situācijas laikā no 2020. gada marta nenotiek arī “SEMPRE Accelerators” projekta apmācību “Lēti, garšīgi, veselīgi” paredzētās nodarbības, jautājam to dalībniekiem, kā apmācībās sniegtās zināšanas noder ikdienā. Šoreiz izvaicājam Daci Šuksti, kas ir gan apmācību Veicināšanas komandas dalībniece, gan 2020. gada 18. februāra nodarbības “Budžets” mentore.

 

D. Šukste sāka ar atskatu par februāra tikšanās norisi. Dace pastāstīja, ka būt par mentori viņu uzaicināja. Mentore nodarbību atklāja ar dalībnieku aptauju par to, ko katrs ieguva iepriekšējā reizē un ko sagaida no kārtējās tikšanās. Pēc tam viņa deva vārdu pasniedzējai Alisei Jēkabsonei, kas prezentēja noderīgus ieteikumus budžeta sastādīšanā un iesaistīja dalībnieku darba grupas praktiskās aktivitātēs par divu jaunāko nodarbību tēmām.

 

Dace atzina, ka dalībnieki bija apmierināti gan ar pasākuma norisi, gan ar viņu kā mentori.

 

Par personīgu ieguvumu no apmācībām “Lēti, garšīgi, veselīgi” Dace sacīja, ka atsvaidzinājusi tajās savas zināšanas. Gan viņai, gan viņas vīram ļoti patīk gatavot. Tā kā viņiem ir daudzbērnu ģimene, budžeta plānošana un veselīgs uzturs ir ļoti svarīgi. Ēdienu sākuši gatavot veselīgāku un garšīgāku. Dārzā jau aug zaļumi. Ēdienkarti, iepirkumu sarakstu sagatavo un budžetu tagad plāno iepriekš.

 

Apmācībās pasniegtais labi noder it sevišķi ārkārtas situācijas laikā, tikai kopīgas tikšanās “Lēti, garšīgi, veselīgi” klātienes nodarbībās ļoti pietrūkst. 

 

 

Ziņa un foto: biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo