Aprīļa aktivitātes “SEMPRE Accelerators” projektā

Sakarā ar to, ka Ministru kabinets izsludināto ārkārtas situāciju pagarināja līdz 12. maijam, arī aprīlī projekta “SEMPRE Accelerators” Rucavas mikroprojekta veicinātāju komandas plānotās aktivitātes – apmācības, ēnošana u.c. nevarēja notikt un tika atliktas uz vēlāku laiku. Dalībniekiem saistībā ar apmācībām “Lēti, garšīgi, veselīgi” bija uzdevums pārdomāt jautājumus, kuros ietverts redzējums par mikroprojektu, veicinātāju komandu, atbalsta grupām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un arī savu darbību un vietu visās šajās pozīcijās.

 

Jautājumi tika veidoti pēc “Action Learning” parauga, izmantojot 3 soļus – pārdomāšana, mācīšanās, problēmas formulēšana. Jautājumi tika iesūtīti elektroniski un iespēju robežās Rucavas sociālās darbinieces gādāja, lai tie sasniegtu adresātus. Pēc pārdomu laika projekta koordinatore sazinājās ar katru dalībnieku telefoniski un pierakstīja atbildes. Pārsteigums un reizē izaicinājums bija tas, ka, lai arī jautājumi bija īsi un konkrēti, tomēr nebija viegli uz tiem atbildēt, jo tas prasīja iedziļināšanos, procesu, situāciju un savas pieredzes analīzi un izvērtēšanu. Tāpēc bija labi, ka katra jautājuma tēmu varēja paplašināt ar ierosinošiem papildjautājumiem, tādējādi sasniedzot mērķi – izvērstas un analītiskas atbildes.

Ejot cauri šim procesam, atklājās viens no mikroprojekta ieguvumiem, kas reizē ir arī labā pieredze:  AT locekļi atzina, ka apmācības “Lēti, garšīgi, veselīgi” ir bijušas ļoti veiksmīgas un ir noderīgas tieši šajā krīzes laikā. Apmācību dalībnieki un veicinātāju komandas locekļi, kas pārsvarā ir cilvēki ar zemiem ienākumiem, tagad plāno savas ēdienreizes, tā ietaupot naudu, priecājas, ka, lai garšīgi paēstu, nav nepieciešams patērēt lielus līdzekļus, bet viņi var izmantot apmācībās iegūtās zināšanas – izmēģina praksē jaunās receptes u.c. Svarīgs ir arī savstarpējais atbalsts un dalīšanās ar idejām par ēdienu gatavošanu, ko viņi sākuši darīt, arī paši uzdrošinoties izdomāt jaunas receptes un ēst gatavošanas veidus. Visi respondenti atzina, ka apmācības ir iedrošinājušas domāt radošāk un ir praktiski pielietojamas. 

 

Informē VK pārstāve no LDC Karīna Krieviņ 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo