Apsveikumi 2. Lieldienās

Ola

 

 

Pirmais sveiciens ir no mūsu draudzes locekļa Vernera. 

 

Viņš dalījās ar savu neparasto atradumu  jūrmalā – dabas veidojumu, jūras viļņu nopulēto akmens olu.

 

Ola, kā zināms, ir viens no populārākajiem Lieldienu simboliem, jo simbolizē dzīvību.

 

 

 

Otrs ir muzikāls sveiciens no mūsu draudzes jauniešiem Megijas un Mārtiņa Krieviņiem: dziesma “Godiniet” ar J. Haiforda vārdiem un mūziku. Čella pavadījums – Nils.

 

 

Dziesma tapusi pēc rakstu vietas no apustuļa Pāvila vēstules ebrejiem 1. nodaļas 3. panta: “Tas, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls, nesdams visas lietas ar Savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie Majestātes labās rokas augstībā.”

 

Godiniet vareno Dievu,
Viņam vienam lai slava, pateicība!
Godiniet Ķēniņu mūžīgo,
Slavējiet, pielūdziet, godiniet!
Jēzum gods, paceliet augsti Viņa vārdu!
Viņš ir Kungs pār it visu pasauli.
Godiniet Jēzu, kurš nomira.
Uzvarēja nāvi Viņš, Alelūja!

 

 

Dalotiear šiem apsveikumiem, Saulainas un gaišas arī 2. Lieldienas visiem vēl Liepājas Krusta ev. lut. draudzes priekšniece Karīna Krieviņ