Apsveikums Lieldienās

Lieldienu kartīte 2020

 

Novēl Liepājas Krusta ev. lut. draudzes priekšniece Karīna Krieviņa