Arhibīskapes Laumas Zušēvicas lūgšana

LŪGŠANA ŠAJĀ PĀRBAUDĪJUMU LAIKĀ

 

Svētais Debestēvs, Tu tik dažādi uzrunā mūsu sirdis,  aicinot Tev uzticēt visas mūsu rūpes ne tikai par sevi, bet par katru ap mums. 

 

Pasargā visus no vīrusa, kas apdraud tik daudzu cilvēku veselību un dvēseles mieru, bet jo īpaši, Tēvs, stāvi klāt un svētī, pasargājot katru ārstu, katru medmāsiņu, katru slimnieku aprūpētāju, katru ambulances braucēju, katru farmaceitu, katru, kas strādā slimnīcās, aprūpes namos, bērnu centros. Dod, lai viņi, kuri no sevis atdod tik daudz, izjustu mūsu lūgšanas un pateicību.
Tu, visu Radītājs un Svētais Gars,   iedvesmo katru zinātnieku, laboratorijās, katru strādnieku, lai tie ātrāk atrastu zāles pret Covid-19 vīrusu.  Mēs tā ceram drīz dzirdēt labās ziņas, ka atrastas zāles, kas palīdz.  Paldies par viņiem, no kuriem tik daudz tiek sagaidīts.  Paldies par tiem, kas pašaizliedzīgi strādā.  Stāvi klāt arī viņu ģimenēm un draugiem!  Palīdzi, Dievs, Svētais Gars, ka viņi izjūt mūsu lūgšanas. 

 

Visvarenais Dievs, mēs lūdzam par tiem, kas strādā, lai mums sagādātu ēdienu un vajadzīgos produktus.  Pasargā katru kravas mašīnas braucēju; katru, kas strādā, lai ražotu un to nogādātu veikalos.  Pasargā, lai viņi nesaslimtu, jo viņi daudz riskē par svētību mums.  

 

Kungs, Jēzu, Tu, kas zini, cik liels spēks ir bailēm, pasargi mūs no izmisuma, ka mums kā varētu pietrūkt. Dāvini līdzsvarotu domāšanu, kas atgādina rūpēties arī par citiem, kuriem patiešām varētu pietrūkt.  Dāvini gudrību sagatavoties laikam, kas prasa no mums dzīvot tā, kā neesam ieraduši. Palīdzi neiekrist dvēselei graujošā panikā. 
Kā Tēvs debesīs, Tu zini, cik ļoti mīlam savus bērnus un mazbērnus. Esi klāt tiem, kam lemts strādāt no mājām un vienlaicīgi gādāt par savu bērnu skološanu.  Turpini svētīt un iedvesmot vecākus un skolotājus veikt savu darbu, lai pat šajā grūtajā laikā bērni un ģimenes, mēs visi kopā, kļūtu stiprāki.

 

Paldies par tiem, kuri gadā par palīdzību, cenšas mierināt, atrast atrisinājumu, lai neciestu tie, kuri ir bailēs.  Vadi tos, kas vada valstis pa visu plašo pasauli. Dāvini izprast, ka šī ir krīze, kas vieno mūs ar visiem Tevis radītiem bērniem.  Aizsargā no ļaunuma un tiem, kas izmanto šo laiku un bailes, lai iegūtu ko sev. 

 

Tu, stiprais Dievs un Pestītāj, turpini atklāt mums, cik spēcīga ir Tava žēlastība un tā cerība, kas mūsos mostas, kad atceramies, ka Tu, Jēzu, esi mūsu miers.  Tu esi tas, kas atjauno cilvēku un dod cerību. Tu esi Tas, kas piešķir mūžīgās dzīvības spēku šim laikam, jo viss ir un paliek Tavās rokās. Esi mūsu gaisma, miers un Tas, kas atgādina, ka dievišķīgās, svētās, nekad nebeidzamās mīlestības spēkā, viss labi būs!  Viss, viss, lai būtu labi, Debestēvs, to lūdzam no sirds 
mūsu Pestītāja Jēzus Kristus vārdā un Svētā Gara spēkā.  Āmen.

Archibīskape Lauma Zušēvica