Par Liepājas Krusta draudzes kopsapulci 4.jūnijā

P6040040

2017.gada 4.jūnijā Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze svinējām Vasarsvētkus. Pēc dievkapojuma notika ārkārtas kopsapulce.

 

P6040048

Kā mācītājs Mārtiņš Urdze sapulces ziņojumā paskaidroja, pēc izstāšanās no LELB, mūsu draudzei ir katru gadu jāpieņem lēmums – ja tā turpinās pastāvēt, attiecīgi likumdošanā paredzētajā kārtībā pārreģistrēties Reliģisko organizāciju reģistrā. Turpinājumā viņš pastāstīja par draudzes attiecībām ar LELB un par tiesvedībām ar to draudzes īpašumu sakarā. 

 

 P6040049

Sekoja draudzes priekšnieces Karīnas Krieviņas ziņojums. Viņa pateicās visiem par atbalstu un atsaucību aizvadītajā talkas dienā, kā arī citās draudzei nozīmīgās aktivitātēs. Karīna pastāstīja par gaidāmo pasākumu 18.06.2017., kad pēc dievkalpojuma paredzēta krustābeles stādīšana baznīcas dārzā par godu Reformācijas 500 gadu jubilejai. “Pat tad, ja nezinām, kāds būs tiesas spriedums 2017.gada augustā, vai mūsu draudzei paliks šīs ēkas, mums ir jāpaspēj iestādīt ābelīti,” viņa sirsnīgi aicināja. 

Sapulce bija lemttiesīga, un tās dalībnieki balsojot pieņēma lēmumus sapulces dienas kārtībā (sk. TE) iekļautajos jautājumos. Sapulci protokolēja rakstvedis Fēlikss Kovaļišins. 

Noslēgumā sirsnīgi sveicām ilggadēju draudzes un diakonijas kalpotāju Jausmu Pučkari.

 

P6040052No kreisās puses: Karīna Krieviņa, Jausma Pučkare, Malda Preisa u.c.