A/gr “Cerību stariņš” tikšanās 26.01.2018.

Fotoattels7003

2018.gada 26.janvārī Rucavas novada Sociālā dienesta telpās notika atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Cerību stariņš” tikšanās.

Tikšanās reizē piedalījās grupas dalībnieki no Rucavas un Dunikas, kā arī Rucavas novada Sociālā dienesta darbinieces Ligita Freimane un Videga Kāpostiņa, kā arī Liepājas Diakonijas centra SEMPRE projekta darbinieki Mārtiņš Urdze un Karīna Krieviņa. Kopā bija sanākuši 23 cilvēki. Tikšanos vadīja M. Urdze. Sākumā viņš aicināja klātesošos iepazīstoties nosaukt savu vārdu un mazliet pastāstīt par sevi un paust savu viedokli par atbalsta grupas darbību. Kā pastāstīja sociālā darbiniece L. Freimane, Rucavas atbalsta grupa tiekas jau vairāk kā gadu. Ierosme tikties un veidot šādu grupu aktualizējās 2016. gada novembrī projekta SEMPRE ietvaros organizētās konferences “Stiprinot sadarbību” laikā. Nesen atbalsta grupa ir tikusi pie sava nosaukuma. Dalībniekiem aktīvi balsojot, tika izvēlēts nosaukums “Cerību stariņš”. Šis nosaukums, kā atzina kāds grupas dalībnieks, uzliek pienākumu nepazaudēt šo cerību un izstarot to uz apkārtējiem. Kopā būšana ir svarīga tāpēc, ka dod iedrošinājumu. Tas sasaistās arī ar projekta SEMPRE nosaukumā ietverto atslēgvārdu, kas izsaka projekta būtību – spēcināšana.

Klātesošie īsumā iepazīstināja ar sevi, raksturoja to, kāpēc ir nepieciešamas šādas kopā sanākšanas, ko vēlētos turpmāk. Visbiežāk izteiktās vēlmes bija piedalīties dažādās rokdarbu nodarbībās, kurās var izgatavot kaut ko praktisku, apgūt jaunu ēdienu gatavošanas prasmes, doties kopīgās ekskursijās pa Latviju, pārgājienos pa Rucavas novadu un Papi, piknikus brīvā dabā ar ugunskuru un desiņu cepšanu. Tāpat bija vēlme, ja izdotos dabūt brīvbiļetes, aizbraukt uz Liepāju un apmeklēt teātrus, koncertus. Bija cilvēki, kas uz šādu tikšanos bija ieradušies pirmo reizi. Bija vecāki, kas pilda asistentu pienākumus saviem bērniem. Visi atzina, ka ir svarīgi būt kopā, tikt ārā no savām mājām un vientulības. Kāds jauns cilvēks izteicās: “Cenšos meklēt darbu, lai būtu noderīgs, lai es nebūtu atstumts.” Bija jūtams, ka cilvēku dzīves ļoti ietekmē vientulības un marginalizācijas problēmas.

Dalībnieki atzina, ka ir patikušas sociālā dienesta organizētās nodarbības: dekupāža, apsveikuma kartiņu izgatavošana, Adventa vainagu darināšana u.c. Tāpat bijis liels prieks par Liepājas Diakonijas centra darbinieces Zigrīdas Ābeles rīkoto Adventa laika pasākumu pirms Ziemassvētkiem kopā ar Liepājas atbalsta grupu un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kur mūziķa pavadībā varēja kopīgi dziedāt senas un zināmas dziesmas, baudīt sarūpēto cienastu un vienkārši priecāties.

Tika domāts arī par tālākiem plāniem. Dalībnieki vēlētos ziemas mēnešos satikties biežāk, ja būs iespēja, tad divas reizes mēnesī. Ir doma aizbraukt ciemos pie Grobiņas atbalsta grupas un pie reizes apskatīt Andra Leimanta saimniecību. Maijā tiek domāts par to, ka varētu uzaicināt ciemos atbalsta grupu no Liepājas. Bija arī individuālas vēlmes. Kāda sieviete vēlējās apgūt tapošanu, daži jaunieši izrādīja interesi par kokapstrādi. Pagaidām, kamēr vēl nav iespējas to apgūt uz vietas, tika domāts, kā palīdzēt risināt šos jautājumus caur Liepājas Neredzīgo biedrību un Liepājas Diakonijas centru, kur dienas centra ietvaros ir iespējas piedalīties minētajās nodarbībās. Kopīgi dalībnieki vēlētos apgūt arī mozaīku darināšanas tehniku, kur šai nodarbībai jau ir sarunāta pasniedzēja Agnese Zariņa no Liepājas Diakonijas dienas centra.

M. Urdze dalījās pieredzē par nevajadzīgo lietu un pakalpojumu anketām, kas palīdz noskaidrot cilvēku iespējas un vajadzības. Šādas anketas palīdz konkretizēt nepieciešamo gan materiālajā ziņā, gan praktiski, piedāvājot savus pakalpojumus un prasmes citiem un reizē palīdzot apjaust to, ka ikvienam ir kaut kas, ar ko dalīties un dot otram. Kāds vīrs pastāstīja, ka viņam patīk elektrotehnika un ka labprāt to salabo arī citiem.

M. Urdze pastāstīja klātesošajiem arī par mikroprojekta iespējām. Pēc pašreizējās situācijas Rucavas atbalsta grupai šāda iespēja varētu būt saistībā ar vienkāršu, lētu un garšīgu ēdienu recepšu, krājuma izveidi, kas būtu pieejams arī cilvēkiem ar nelieliem ienākumiem.

Tikšanās beigās dalībnieki ar sajūsmu apsprieda ideju par kopīgu dzimšanas dienu svinēšanas pasākumu ar spēlēm un nelielu cienastu.

 

Foto un info: Karīna Krieviņa.

Par publicēšanu atbild biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1