Atbalsta grupas “Kopā būt” pirmie soļi mikroprojektā 18.05.2018.

gr1

2018.gada 18. maijā SEMPRE projekta ietvaros notika Grobiņas atbalsta grupas “Kopā būt” dalībnieku un Liepājas Diakonijas centra darbinieku tikšanās. Darba kārtībā bija Grobiņas novada domes Grobiņas Sarkanajam Krustam lietošanā nodotā dārza teritorijas apskate un tālākas darbības plānošana dārza labiekārtošanā. 

Kopā ar pieaicināto daiļdārznieci tika apskatīts dārzs, kuru atbalsta grupas dalībnieki ir iecerējuši izveidot par Tikšanās dārzu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Dārzu paredzēts veidot kā multifunkcionālu, atvērtu vietu dažādām vajadzībām – atpūtai, pasākumu organizēšanai, aktīvai darbībai – tas būs pieejams arī Grobiņas iedzīvotājiem. Pēc dārza apskates dalībnieki izteica savus priekšlikumus dārzā veicamajiem darbiem. Sākumā nepieciešams nopļaut zāli, izlīdzināt zemi. Jāsastāda plāns par to, kas  ir nepieciešams dārza iekārtošanai. Dalībnieki pārrunāja arī  tālākus nākotnes plānus – ierīkot lapeni, solus, ugunskura vietu. Lai būtu vides pieejamība cilvēkiem ratiņkrēslos, tika ieteikts celiņus veidot no flīzēm. Tika izteiktas bažas par to, ka atklātās pieejamības dēļ dārzam var tikt nodarīti  kaitējumi, piemēram, salauzti soli u.c. Uz to kāda atbalsta grupas dalībniece enerģiski atbildēja: “Vandāļu dēļ mēs nevaram atteikties no skaistuma veidošanas! Tauta jāaudzina!” Izskanēja ideja uzrunāt vingrotāju grupu un piedāvāt iespēju vingrot svaigā gaisā. Ideju netrūka, un tikšanās beigās Sarkanā Krusta vadītāja I. Mangale informēja, ka Grobiņas kokaudzētavas “Īves” direktors apsolījis ziedot Tikšanās dārzam koku stādus.

gr2

K. Krieviņas ziņa; foto: 1) Grobiņas “Kopā būt” darba grupa apskata lietošanā nodoto dārza teritoriju; 2) mikroprojekta iecere: tikšanās vieta – dārzs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām soli pa solim tiks labiekārtots gan atpūtai, gan aktivitātēm.  

 


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1


Publicēja: biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.