A/gr “Kopā būt” tikšanās 26.01.2018.

Fotoattels6993

2018.gada 26.janvārī Grobiņas Sarkanā Krusta telpās notika atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Kopā būt” tikšanās, ko vadīja iniciators un viens no galvenajiem aktīvistiem Andris Leimants. 

Bija ieradušies 20 cilvēki: Grobiņas atbalsta grupas dalībnieki, no kuriem daudzi ir arī Sarkanā Krusta biedri, Grobiņas novada pašvaldības Sociālā dienesta pārstāvis Genādijs Jefimovs, Latvijas Sarkanā Krusta Grobiņas nodaļas vadītāja Inta Mangale, Grobiņas evaņģēliski luteriskās baznīcas diakonijas vadītāja Ingrīda Liepa, Grobiņas novada pašvaldības preses sekretāre Kristīne Pastore un Liepājas Diakonijas centra darbinieki Mārtiņš Urdze un Karīna Krieviņa.  

A. Leimants, kas ir arī atbalsta grupas “Kopā būt” vadītājs, šo tikšanos bija ieplānojis kā pagājušā gada atskaites sapulci. Viņš ar novēlējumu: Priecājies par dzīvi, kamēr esi dzīvs! aicināja klātesošos dalīties ar savu skatījumu, kas ir un kas nav izdevies, dot savu vērtējumu par pagājušo gadu, kā arī izteikt savas idejas un ierosinājumus.  Dalībnieki atzina, ka pagājušais gads ir bijis veiksmīgs. Cilvēkiem patīk būt dabā, patīk būt kopā ar citiem, patikuši arī rīkotie pasākumi A. Leimanta sētā, brauciens uz Durbi; tāpat kopīgā ēst gatavošana.  īpašu atzinību izpelnījās “cirvja zupa”. 

 Visi šie pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām  ir bijusi iespēja iziet no mājām. Kāda kundze  veikusi individuālu pētījumu – novērojumu. Viņa atzina, ka vienu dienu  ilgāku laiku sēdējusi un vērojusi cilvēkus, kas iet uz bibliotēku. Pavisam viņa todien saskaitījusi 15 cilvēkus, kas pārvietojušies ar spieķi. Visi tie ir bijuši vietējie cilvēki: skolotāji, ārsti u.c., kas nu paši vecumā ir kļuvuši par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  Kundze  izteica vēlmi, lai šādiem ļaudīm būtu vieta, kur atnākt un satikties. Ierosinājums bija uzaicināt  ārstus-fizioterapeitus, kas varētu parādīt un pamācīt lietas, kas saistītas ar rehabilitāciju: kā pareizi nūjot, vingrojumus.  Būtu nepieciešams izveidot trenažieru zāli cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Kopš konferences “Stiprinot sadarbību”, kas notika Grobiņā pagājušā gada janvārī, atbalsta grupai ir bijušas 13 tikšanās: koncerts, Ziemassvētku pasākums “Robežniekos”, Lieldienu u.c. pasākumi.  Grupas dalībnieki arī aktīvi iesaistās rokdarbos: ir apguvuši prasmes dekupāžas tehnikā, kā arī ārda džemperus no humānās palīdzības un ada zeķes, ko pēc tam dāvina viens otram svētkos. Svētkos tiek piesaistīti arī ziedotāji, piemēram, no patērētāju biedrības, vietējais dravnieks ziedo medu. Arī paši atbalsta grupas dalībnieki ir gatavi iesaistīties pašpalīdzībā. Kāda dalībniece ar īpašām vajadzībām teica: “Labprāt kādam palīdzētu, gribētu būt noderīga.”

Klātesošie  dalījās ar informāciju, ka Sociālās palīdzības centrā bez maksas var izmazgāt veļu, izmantot īpaši pielāgotu dušu, veļas mašīnu.  Sociālais dienests, iepriekš piezvanot un piesakot, nodrošina iedzīvotājus ar transportu, ved pie ārstiem, uz Liepājas slimnīcu, tāpat uz Rīgas slimnīcām. Grobiņas novada pašvaldības Ziņu lapā tiks ievietoti autobusu laiki un maršruti. Tāpat tiks ievietots Sarkanā Krusta tālruņa numurs. Cilvēkiem ir nepieciešami arī palīglīdzekļi, lai tiktu ārā no vannas vai dušas. Kādai  kundzei būtu nepieciešama palīdzība nomazgāt logus, noņemt un pielikt aizkarus. 

SEMPRE projekta vadītājs M. Urdze uzsvēra, ka ir labi visiem izrunāties un  kopīgi komunicēt vienam ar otru. Tagad, kad atbalsta grupa ir izveidota, visi lēnām iepazīstas viens ar otru. Nepieciešams turpināt iet uz priekšu. Vajag izaicinājumu. Mikroprojekts varētu būt viens no šādiem izaicinājumiem. Viņš informēja un ielūdza visus uz projekta SEMPRE noslēguma konferenci, kas notiks 27. novembrī Rīgā, Liepājas Universitātes Mazajā aulā.

Grupas dalībnieki teica, ka gribētu vairāk kopīgus ēst gatavošanas pasākumus, kā arī apsveikt viens otru dzimšanas dienā. Tika apspriests šī gada darbības  plāns: apmeklēt Senlietu krātuvi Gaviezē, Jura staļļus, Dvēseļu dārzu Ziemupē, lavandu laukus, Zigrīdas tējas laukus Bunkā;  svinēt Lieldienas, Sieviešu dienu,  Līgo svētkus, organizēt Pankūku dienu, koncertus un talku  A. Leimanta sētā, atzīmēt Veco ļaužu dienu 1. oktobrī, Invalīdu  dienu decembrī, piedalīties Sociālā dienesta aktivitātēs.

Iecere un vīzija, kas nākotnē varētu būt saistīta ar projekta SEMPRE atbalstīto mikroprojektu:  nokārtot atļauju par zemesgabaliņu Sarkanā Krusta ēkas sētā un iekārtot Tikšanās dārzu.

Nākošā tikšanās reize par mikroprojekta ieceri  ar Liepājas Diakonijas centra pārstāvju piedalīšanos būs pēc mēneša, ja Domes sēdē apstiprinās ideju par Tikšanās dārza izveidi.

 

Foto un info: Karīna Krieviņa.

Par publicēšanu atbild biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1