Atbalsts un zināšanas darba meklētājiem Liepājā

tf-logo_03

No 2013. gada 1. oktobra Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis NODIBINĀJUMA „BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS” grantu projektu „Atbalsts un zināšanas darba meklētājiem Liepājā”. Kopējais plānotais Projekta finansējums ir EUR 4844,88  (Ls 3405). 

Projekta mērķis mērķa grupu dalībniekiem:

 

  • nodrošināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu,
  • veicināt integrāciju sabiedrībā un iekļaušanos darba tirgū. 

Projekta mērķa grupai – personām ar invaliditāti, pensijas un pirmspensijas vecuma personām (kopā 120 dalībniekiem) ar dalību plānotajās programmās tiks veicināta sociālo un funkcionālo prasmju attīstība, personiskā pašapliecināšanās.

Gados vecāki cilvēki (kopā 90 cilvēki), kuri nekad nav darbojušies ar datoru, jeb to darījuši pavisam nedaudz, kuriem nepieciešams apgūt pamatprasmes, jeb kādas speciālas prasmes, konkrētu darbību veikšanai (informācijas iegūšana, rēķinu apmaksāšana internetbankā u.c.) ļoti bieži interesējas par datorkursiem. Iespēja realizēt šo ieceri ir nepietiekamie finanšu resursi. Apgūstot nepieciešamās prasmes ieguvēji būs ne tikai projekta dalībnieki, bet arī dalībnieku ģimenes locekļi, draugi un paziņas. Jauniegūtās prasmes dos iespēju izmantot elektroniskos resursus, sazinoties internetā, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī palielinātu nodarbinātības iespējas (veikt individuālo darbu sveču izgatavošanā) un veicinātu integrāciju sabiedrībā.

Projekta īstenošanas vieta ir Liepājas Diakonijas centrs, Fr. Brīvzemnieka iela Nr. 54, Liepājā un Biedrības „Apmācību projekti” Mācību centrs – datorklase, T.Breikša iela 45, Liepājā.

Pēc projekta aktivitāšu apgūšanas datorkursu dalībnieki – 90 cilvēki, būs saņēmuši detalizēti izstrādātu mācību materiālu un apguvuši nepieciešamās iemaņas praktiskā darbā ar datoru. Ar datora palīdzību mērķa grupas dalībnieki varēs saņemt informāciju par sabiedrībā notiekošo un izmantojot interneta un elektroniskā pasta lietošanas iemaņas, uzturēt kontaktus ar cilvēkiem, kuri izmanto sazināšanās iespējas interneta vidē.

Mērķa grupas dalībniekiem (30 cilvēkiem) palielināsies iespēja kļūt par pašnodarbinātām personām (sveču izgatavošana). Reģistrējot individuālo darbu dalībnieki varēs realizēt savus darbus, piedalīties gadatirgos un nodot savus izstrādājumus tirdzniecībā. Līdz ar to ieguvēji būs ne tikai mērķa grupu dalībnieki, kuri interesanti pavadīs savu brīvo laiku un pierādīs savas prasmes, kas cels dalībnieku pašapziņu, bet šī darbība būs arī reāls finansiāls atbalsts pašiem projekta dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Būs iespēja izgatavot dāvanas, lai svētkos iepriecinātu savus draugus un tuviniekus. Ieguvēji būs arī katra projekta dalībnieka ģimenes locekļi, jo iegūstot jaunu darba vietu mazināsies vispārējā sociālā spriedze.