Atbildes vēstule uz rezolūcijas atbildēm par mājaprūpi

tik

2020. gada 23. janvārī Liepājas Diakonijas centrs (LDC) rīkoja tikšanos  ar vietējās pašvaldības Sociālā dienesta pārstāvjiem un citiem interesentiem, lai izvērtētu atbildes (TE>) uz 13.11.2019. Rezolūciju par aprūpi mājās (TE>). Tika izskatīti visi LDC saņemto atbilžu Kopsavilkuma jautājumi (pielikumā). 

Pēc rūpīgas apspriedes, LDC vadītājs Mārtiņš Urdze interesējās, ko vēl varētu darīt pašvaldība. Maruta Šterna pauda viedokli, ka būtu nepieciešama kontrole, kā guļošos tuviniekus aprūpē ģimene. Gadās, kāds sauli nav redzējis vairākus gadus, jo viņu neved ārā. Par tehniskajiem palīglīdzekļiem Sociālā dienesta pārstāve atgādināja – Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra vietnē (TE>) aprūpētāji vai ģimene var iegūt visas nepieciešamās ziņas. Liepājas pašvaldības Sociālā dienesta biroja “Aprūpe mājās” vadītājs Aigars Žvagulis paskaidroja par pašvaldības Soc. dienesta pašreizējām iespējām. Svarīgi, kā valsts sociālā politika attīstīsies tālāk. Ko nolems par aprūpētājiem, sākot no 2021. gada 1. janvāra. M. Urdze uzstāja, ka šo politiku jāveido tā, lai neciestu ne aprūpētāji, ne aprūpējamie, t.sk., viņu ģimenes. Izvērtējot atbildes uz Rezolūciju, LDC kopā ar atbalstītājiem nolēma sagatavot sekojošu atbildes vēstuli (pielikumā).