Atsākušās Pārrunas par Bībeli un dzīvi

bible

 2021. gada augustā

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē

atsākušās Pārrunas par Bībeli un dzīvi.

Tās notiek katru trešdienu no plkst. 17.00;

ieeja Liepājas Diakonijas centrā no sētas puses. 

 

Atbildīgais – Fēlikss Kovaļišins.