Atvadāmies no draudzes seniora Viestura Šneidera

 

2021. gada 30. oktobrī mūžībā devās Liepājas Krusta ev. lut. draudzes seniors, ilggadējs kalpotājs
Viesturs Šneiders. Izsakām visdziļāko līdzjūtību viņa dzīvesbiedrei Dzidrai Šneiderei un citiem ģimenes piederīgajiem.

Viesturs tiks izvadīts ceturtdien, 4. novembrī plkst. 11.00 Liepājas Līvas kapos. Izvadīšanā kalpos viņa znots, Liepājas Metodistu draudzes mācītājs Edgars Šneiders.

V. Šneidera piemiņai publicējam viņa atmiņas par mūsu draudzes vēsturi (sk. video) un interviju kopā ar dzīvesbiedri Dzidru (intervēja K. Krieviņa), sk. TE>

 

Lai Viesturam gaišs ceļš uz Debesu Tēva mājām!