Atvadīšanās no mācītāja Mārtiņa Urdzes

MU12

 

Atvadīšanās no mūsu Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mācītāja un Diakonijas centra vadītāja Mārtiņa Urdzes, kurš šī gada 23. aprīlī, pēc smagas, bet neilgas slimības, tika aizsaukts mūžībā, Krusta baznīcā notika 1. maijā no 10.00 – 13.30. 

 

Nepārtraukti nāca apmeklētāji ar ziediem, lai uz dažām minūtēm atvadītos no cilvēka, kas daudziem bija un paliks tuvs un svarīgs, palīdzējis grūtā brīdī gan praktiski, gan stiprinot garīgi, kristījis, svētījis, laulājis, iesaistījis svētīgā kalpošanā un bijis arī krietns piemērs ar sirdsgudru un raženu veikumu. 


MU14


Pēc atvadīšanās, Mārtiņš tika guldīts Limbiķu kapos (netālu no Grobiņas).

 

Līdz tam visu nedēļu no 26.04.2021.-30.04.2021. Krusta baznīca divas stundas dienā bija atvērta, kur ikviens, kas vēlējās, aizlūdza par Mārtiņu un veltīja viņam mīļus piemiņas vārdus. Muzikālo pavadījumu atvadu brīžos nodrošināja čellists Nils.


MU16

 

Mu15


Mūsu atvadas nav bijušas vieglas. Turpinot atceri, veltījumi Mārtiņam un cita svarīga informācija, t.sk., par viņa pēdējās vēlēšanās norisi, tiek publicēti Mārtiņa Urdzes piemiņas vietnē martins.urdze.lv

 

Kā arī šo svētdien, 09.05.2021. no plkst. 19.00, visi, kas vēlas, tiek aicināti piedalīties piemiņas pasākumā par Mārtiņu Urdzi, kur Zoom platformā dalīsimies ar savām atmiņām par kopā ar viņu piedzīvoto.

 

1. foto: Toms Urdze