Atvadu svētbrīdis no Mārtiņa Urdzes 25.04.2021.

KKMU

 

2021. gada 25. aprīlī, svētdienā, Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notika mācītājam Mārtiņam Urdzem (1960-2021) veltīts atvadu svētbrīdis ar Agape. To sirsnīgi vadīja draudzes priekšniece Karīna Krieviņa. Viņa klātesošos informēja par Mārtiņa aktivitātēm slimības laikā, ka viņš līdz pēdējam brīdim attālināti piedalījies visās norisēs. Tāpat arī Karīna pastāstīja par mācītāja slimības gaitu un aiziešanu – tā bija ātra un nebija mokoša. Viņai pastāvīgi zvanīja Mārtiņa draugi, paziņas un sadarbības partneri – ar jautājumiem, līdzjūtībām un atbalsta piedāvājumiem. 

 

Galvenais, par ko M. Urdze pirms nāves bija nobažījies – kas notiks ar viņa aizsākto apjomīgo darbu Liepājas Krusta draudzē un Diakonijas centrā. Vai kāds varēuzņemties līdzīgas rūpes par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Karīna viņu nomierinājusi, paužot draudzes un diakonijas kalpotāju, kā arī līdzšinējo partneru gatavību Mārtiņa darbu, cik vien iespējams, turpināt. 

  

Svētbrīža laikā ikviens klusībā vai visiem dzirdami varēja aizlūgt par Mārtiņu, kā arī savām vajadzībām. Svētbrīdim muzikālu pavadījumu nodrošināja čellists Nils. Noslēgumā K. Krieviņa nolasīja ziņojumus jaunajai nedēļai (26.04.-02.05.2021.). Tā tika paredzēta mācītāja Mārtiņa Urdzes atcerei – aizlūgšanām, veltījuma vārdiem u.tml. 

 

01.05.2021. pēc atvadīšanās no viņa Krusta baznīcā, M. Urdze tika apbedīts Limbiķu kapos. 

Par Mārtiņa pēdējo vēlēšanos un viņam veltītus piemiņas vārdus var izlasīt vietnē http://martins.urdze.lv/#memories – ko izveidojis Toms Urdze un citi viņa piederīgie.