LELB pasniedz Uzticības vairogu Viesturam un Dzidrai Šneideriem

2013.gada 3.novembrī Krusta draudzē viesojās Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers, kurš bija ieradies ar misiju, lai pasniegtu LELB apbalvojumu “Uzticības vairogs” mūsu draudzes pašaizliedzīgajiem kalpotājiem Viesturam un Dzidrai Šneideriem.

Svētrunā bīskaps atgādināja, ka, lai kas ar mums arī atgadītos, mēs katrā laikā varam nākt pie Jēzus un saņemt jaunu spēku, jaunu cerību. Dievkalpojuma noslēgumā viņš  sirsnīgi uzrunāja klātesošos, darot visiem zināmus Viestura un Dzidras nopelnus, un altāra priekšā svinīgi viņus apbalvoja.

Kopā ar bīskapu P. Brūveru kalpoja draudzes mācītājs M. Urdze.

Bīskapa svētību saņēma un draudzes lūgšanā tika stiprināta arī jaundibinātā biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”, kuras viena no dibinātājām ir Krusta draudzes locekle Inga Audere / vairāk sk. šeit> /.

Ar muzikālu sniegumu dievkalpojumu bagātināja ērģelnieks Kārlis Ikavnieks, kā arī komponiste, ģitāriste un soliste Helga Krieviņa.

Info  I. Audere