BOAT TRIP!!

Por fin podemos decir que ha llegado el buen tiempo a Letonia, y para celebrarlo, uno de los voluntarios Marcin , de Polonia que vive en Kurmene (un muy pequeño pueblo, aislado de civilización y con muy malas comunicaciones), decidió preparar un viaje en kayak para voluntarios y gente del pueblo con la ayuda de su organización.

Allí nos dirigimos, unos el viernes por la tarde y el resto el sábado por la mañana, para disfrutar de un día perfecto en el campo, haciendo actividades en la naturaleza y disfrutando de buena compañía.

En total éramos unas 40 personas, todas equipadas con chalecos salvavidas y mochilas llenas de: repelente para mosquitos, comida y bebida!!!

El viaje por el río Memele duró unas cinco horas, con alguna parada durante el trayecto para descansar, reponer fuerzas y disfrutar de las vistas y de los sonidos que se escuchaban desde el río.

Attls1

Tuvimos muchos momentos de risa cuando nos chocábamos entre las canoas, cuando nos uníamos unas a otras para que sólo remaran los de los extremos, cuando nos salpicábamos desde una canoa a otra, haciendo diferentes movimientos para intentar volcar…

Attls3

Al finalizar, algunos de los participantes se dieron un baño en el río, otros decidieron continuar un poco más con la ruta y otros empezaron el camino de vuelta andando hacia el pueblo.

Una vez llegamos a la escuela donde íbamos a dormir y se terminaron todos los turnos en las duchas, fuimos juntos a la casa de los jefes de Marcin porque habían preparado cena para todos y … empezó la fiesta! Todos (incluidos los mosquitos) alrededor del fuego, comiendo y bebiendo, escuchando música , hablando, conociendo gente…se pasó la noche volando!!

Cuando la mayoría marchaba para escuela, la familia de los jefes de Marcin, sacaron diferentes tipos de instrumentos y se pusieron a tocar hasta que apareció el sol!

A la mañana siguiente volvimos a su casa para disfrutar de un muy buen desayuno, seguido de baño en el río y vuelta en el bus para casa…

Fue un fin de semana muy bueno!!

Attls6

Deepl mašīntulkojums:

Beidzot varam teikt, ka Latvijā ir ieradušies labi laikapstākļi, un, lai to atzīmētu, viens no brīvprātīgajiem Marcin no Polijas, kurš dzīvo Kurmenē (ļoti mazā ciematā, izolētā no civilizācijas un ar ļoti sliktām komunikācijām), nolēma ar savas organizācijas palīdzību sagatavot kajaku braucienu brīvprātīgajiem un vietējiem iedzīvotājiem.

Mēs devāmies turp, daži piektdienas pēcpusdienā, bet pārējie sestdienas rītā, lai izbaudītu lielisku dienu laukos, nodarbojoties ar aktivitātēm dabā un baudot labu kompāniju.

Kopā mēs bijām aptuveni 40 cilvēku, visi aprīkoti ar glābšanas vestēm un mugursomām, kurās bija: moskītu atbaidīšanas līdzekļi, pārtika un dzērieni!!!

Ceļojums pa Mēmeles upi ilga aptuveni piecas stundas, pa ceļam veicot dažas pieturas, lai atpūstos, uzlādētu spēkus un izbaudītu skatus un skaņas, kas bija dzirdamas no upes.

Mēs piedzīvojām daudzus smieklu brīžus, kad ietriecāmies viens otra kanoe, kad savienojāmies tā, ka airēja tikai tie, kas atradās galos, kad šļakstījām no vienas kanoe uz otru, veicot dažādas kustības, lai mēģinātu apgāzties…..

Noslēgumā daļa dalībnieku devās peldēties upē, citi nolēma turpināt maršrutu vēl nedaudz, bet vēl citi ceļu atpakaļ uz ciematu sāka kājām.

Kad bijām nonākuši skolā, kur grasījāmies nakšņot, un visas maiņas dušās bija beigušās, kopīgi devāmies uz Mārciņa priekšnieku mājām, jo viņi bija sagatavojuši vakariņas visiem, un… ballīte sākās! Visi (arī odi) ap ugunskuru, ēdot un dzerot, klausoties mūziku, sarunājoties, satiekoties ar cilvēkiem… nakts paskrēja garām!

Kad lielākā daļa devās uz skolu, Marcina priekšnieku ģimene izvilka dažādus instrumentus un sāka spēlēt, līdz saule uzlēca!

Nākamajā rītā mēs atgriezāmies viņu mājās uz ļoti labām brokastīm, pēc tam peldēšanās upē un atpakaļ autobusā uz mājām…..

Tā bija lieliska nedēļas nogale!