Brīvprātīgo godināšanas pasākums projekta noslēgumā

P3260044

Tuvojoties nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” grantu projekta „Atbalsts un zināšanas darba meklētājiem Liepājā” noslēgumam Liepājas Diakonijas centrā, 2015.gada 26.martā Lazaretes ielā 7 notika projektā iesaistīto brīvprātīgo godināšanas pasākums. Tas noritēja trīs daļās. Pirmā daļa bija paredzēta projekta vadītāju, īstenotāju un atbalstītāju ziņojumiem un brīvprātīgo godināšanai, otrā daļa bija atvēlēta īsam launagam, bet trešajā koncertu sniedza vijolnieks Dzintars Beitāns un rokmūziķis Ainārs Virga. 

P3260047

 Pasākuma video sk. rekurzeme.lv te>

Tuvojoties nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” grantu projekta „Atbalsts un zināšanas darba meklētājiem Liepājā” noslēgumam, 2015.gada 26.martā Lazaretes ielā 7, Liepājā notika projektā iesaistīto brīvprātīgo godināšanas pasākums. Sanākuši bija visi dalībnieki, kuri varēja ierasties.

Pasākuma pirmā daļa bija paredzēta ziņojumiem. Savā uzrunā Liepājas Diakonijas centra (LDC), kas īsteno šo projektu no 2013.gada 1.oktobra, vadītājs Mārtiņš Urdze klausītājiem vēlreiz atgādināja par aktivitāšu mērķi, norisēm, finansējumu un atbalstītājiem. Viņš pastāstīja, ka projekta ietvaros notika sveču nodarbības, datora apmācības un brīvprātīgo pasākumi, kur galvenokārt piedalījās cilvēki ar īpašām vajadzībām. M. Urdze sacīja paldies  gan par Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu, gan Liepājas pilsētas Domei un Aijas Saldoveres vadītajai Biedrībai “Apmācību projekti” par sadarbību arī šī projekta sagatavošanā un īstenošanā un pauda cerību vēl aktīvākai sadarbībai nākotnē, lai uzlabotu dzīves apstākļus tiem pilsētas iedzīvotājiem, kam vajadzīgs atbalsts. Tāpēc ir izveidots “Domino tirdziņš”, lai cilvēki ar invaliditāti varētu iegūt sev papildus ienākumus. Viņš uzaicināja klātesošo Domes pārstāvi Gunāru Ansiņu kopā ar citiem domniekiem apmeklēt LDC, lai turpmāko sadarbību kopā apspriestu.

P3260048

Aija Saldovere informēja par projekta norisi, kurš noslēdzas 2015.gada 31.martā. Viņa pauda gandarījumu par mērķgrupas atsaucību un ieinteresētību aizsākto aktivitāšu turpināšanā, un pastāstīja par gaidāmajām aktivitātēm jaunā projektā. 

P3260062

Domes priekšsēdētāja vietnieks G. Ansiņš pateicās Liepājas Diakonijas centram un “Apmācību projektiem” par ļoti nozīmīgu ieguldījumu sociālajā jomā.Sekoja projekta nodarbību vadītāju ziņojumi gan par brīvprātīgo pasniedzēju aktivitātēm, gan apgūto prasmju un iemaņu atdevi. 

P3260057

Labus vārdus projektā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, apmācītajiem dalībniekiem, kā arī projekta autoriem un īstenotājiem veltīja sveču nodarbību vadītāja Indra Grūdupa, datorapmācību vadītāja Andra Jēkobsone, kā arī citi ārpus šī projekta notiekošo nodarbību vadītāji – aušanā, keramikā, kokapstrādē šūšanā un rotaļlietu gatavošanā. Par “Domino tirdziņu” pastāstīja tā vadītāja Inese Biteniece, aicinot visus uz tirdziņa viena gada jubilejas svinībām šī gada maijā. 

P3260069

Ziņojumu daļai sekoja brīvprātīgo godināšana. Pēc launaga koncertu sniedza vijolnieks Dzintars Beitāns un rokmūziķis Ainārs Virga.  Pasākuma laikā darbojās šī un citu LDC projektu dalībnieku izstrādājumu izstāde.  

P3260053

 * 

P3260050 

*

P3260054

 *

P3260065

Par pasākumu var izlasīt arī liepajniekiem.lv publikācijā te>