Cenu aptauja par piedāvājumu ar zemāko cenu par Recepšu burtnīcas Nr. 1 atkārtotu iespiešanu un izdošanu

Biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”. Šī projekta laikā paredzēts stiprināt Liepājas reģiona Rucavas atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām esošo mikroprojektu “Recepšu burtnīca” un respektīvi veicināt tālākas patstāvīgas darbības attīstību, paplašināšanos un pieredzes nodošanu sociālo pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem reģionālā, nacionālā un transnacionālā līmenī.

Šīs cenu aptaujas (pielikumā) mērķis ir līdz 2. septembrim noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu par Recepšu burtnīcas Nr. 1 atkārtotu iespiešanu un izdošanu.