Cenu aptauja par pieredzes apmaiņas brauciena transporta pakalpojumiem

Šīs cenu aptaujas (pielikumā) mērķis ir līdz 8. februārim noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu par SEMPRE projekta pieredzes apmaiņas brauciena transporta pakalpojumiem.