Cenu aptauja SEMPRE projekta konferenču dalībnieku ēdināšanas pakalpojumiem

Biedrības “Liepājas Diakonijas centrs” īstenotā INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gada 1.prioritārā virziena ”Inovācijas spējas” projekta “SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas)” ietvaros paredzēts organizēt 20 vietējā sadarbības tīkla sanāksmes, kuras notiks projekta laikā Liepājas Diakonijas centra telpās, Fr.Brīvzemnieka ielā Nr.54, Liepājā, LV – 3401.

Cenu aptaujas veidlapa, par zemāko cenu darba grupu dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai darba grupu tikšanās laikā, pielikumā.

 Publicēts 02.08.2016.