Cenu aptauja dalībnieku ēdināšanas pakalpojumiem konferencē “Stiprinot sadarbību” Kapsēdē 25.01.2017.

Biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gada 1.prioritārā virziena ”Inovācijas spējas” projektu “SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas)”. Nākamo konferenci “Stiprinot sadarbību” paredzēts organizēt Medzes kultūras namā, Grobiņas nov., Medzes pag., Kapsēdē 2017.gada 25.janvārī.

Šīs cenu aptaujas mērķis ir noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu vietējā sadarbības tīkla dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai konferences “Stiprinot sadarbību” laikā. Cenu aptaujas veidlapu atvērt pielikumā.

2017.gada 10.janvārī