Cenu aptauja ēdināšanas pakalpojumiem “Stiprinot sadarbību” konferencē Priekulē 27.04.2017.

Projekta ietvaros paredzēts organizēt konferenci “Stiprinot sadarbību”, kura notiks 2017.gada 27. aprīlī plkst. 11.00 Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē, Aizputes ielā 1, Priekules novadā, Priekulē. Šīs cenu aptaujas mērķis ir noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu vietējā sadarbības tīkla dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai konferences laikā. 

CENU APTAUJA

_____________________________________________________________________ 

logotipi1

   

CENU APTAUJA

Tehniskā specifikācija

“SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas)”

Informācija par pasūtītāju:

Nosaukums

Liepājas Diakonijas centrs

Reģistrācijas numurs

40008103059

Juridiskā adrese

Fr. Brīvzemnieka iela 54, Liepāja, Latvija,

LV – 3401

Biroja adrese

Fr. Brīvzemnieka iela 54, Liepāja,

LV – 3401

Kontaktpersona

Karīna Krieviņa

Kontakttālrunis

26805090

E-pasta adrese

sklase@inbox.lv

Projekta Nr.

#R008

 

1. Situācijas apraksts, pasūtījuma mērķis

 

Biedrība “Liepājas Diakonijas centrs”, īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gada 1.prioritārā virziena ”Inovācijas spējas” projektu “SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas)”. Projekta ietvaros paredzēts organizēt konferenci “Stiprinot sadarbību”, kura notiks projekta laikā: 2017. gada 27.  aprīlī plkst. 11:00 Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē, Aizputes ielā 1, Priekules nov., Priekulē.

 

Šīs cenu aptaujas mērķis ir noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu vietējā sadarbības tīkla dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai konferences “Stiprinot sadarbību” laikā.

 

Konferences vieta

 Priekules

 Sporta

halle, Aizputes 1,

 Priekules novads Priekule, LV-3434

Konferenču skaits

1

Dalībnieki konferencē

60

Prasības   ēdienkartei   un   daudzumiem

Kafijas

pauzē:

katram    dalībniekam

         


vienā pasākumā:

jānodrošina vismaz 200 ml kafijas, piens,

cukurs,  tējas  paciņas  (vismaz  1  paciņa

katram  dalībniekam)  un  karstais  ūdens,

sāļās  uzkodas  (salāti,  gaļas  plate,  siera

plate, maizītes vismaz 300 g/pers.), saldās

maizītes vai kūciņas (vismaz 150g/pers.),

augļi (vismaz 150g/pers.), ūdens (gāzēts

un negāzēts), trauki un salvetes.

Pusdienās katram dalībniekam otrā ēdiena porcijā jānodrošina: vārīti kartupeļi, mērce, divu veidu salāti, kotlete vai karbonāde; saldajā ēdienā  jānodrošina: biezpiena krēms ar dzērveņu mērci

 

2. Pasūtījuma priekšmets

Konferences ”Stiprinot sadarbību” dalībnieku nepieciešamo ēdināšanas pakalpojumu (kafijas pauzes un pusdienu) nodrošināšana.

 

3. Pasūtījuma raksturojums

3.1. Jānodrošina kafijas pauze un pusdienas 60 personām pēc iepriekš saskaņotas ēdienkartes.

3.2. Jānodrošina trauki ēdiena pasniegšanai, ēdiena piegāde sanāksmes vietā, personāls, kas uzklāj kafijas pauzes galdu, nomaina netīros traukus, asistē kafijas pauzes laikā (papildina karsto ūdeni, u.tml.).

 

4.  Termiņi un citas prasības pasūtījuma izpildei

4.1.Ēdienkarti kafijas pauzei, pasniegšanas laikus un citas detaļas Pasūtītājs saskaņos ar Pakalpojuma sniedzēju vismaz 3 darba dienas pirms pasākuma norises.

4.2.Izpildītāja pienākums ir nodrošināt pasūtījuma priekšmetā noteikto pakalpojumu izpildi labā kvalitātē.

4.3.Par pasūtījuma izpildi tiek samaksāts pēc pakalpojuma izpildes un pamatojoties uz izpildītāja piestādītu rēķinu, kas nepārsniedz piedāvājumā norādīto pakalpojuma cenu.

 

5.  Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājuma derīgums termiņš ir 7  kalendārās dienas.

 

6.  Cenas veidošanas rādītāji

Pakalpojuma cenā jāiekļauj PVN, ja pretendents ir PVN maksātājs.

 

7.  Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai

 

7.1.Piedāvājumu jāiesniedz elektroniskā veidā, nosūtot informāciju par piedāvātā pakalpojuma izmaksām uz e-pasta adresi sklase@inbox.lv, vai papīra formātā Fr.  Brīvzemnieka ielā Nr.54, Liepājas Diakonijas centrā līdz 2017. gada 21.  aprīlim plkst.15.00.

 

7.2.Piedāvājums jānoformē atbilstoši 1.pielikumā norādītai finanšu piedāvājuma veidnei.


 

1.pielikums

Piedāvājums cenu aptaujai

projektam “SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas)”, Nr.#R008

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

Ēdienreizes konferences

Vienība

Vienības

Daudzums

Summa

Summa

“Stiprinot sadarbību”  

                 laikā

cena

bez

ar PVN

(eiro)

(21%)

Priekulē, 27. 04. 2017.

PVN

(eiro)

(eiro)

Kafijas pauze

persona

60

  Pusdienas

 persona

  60

                  

          Kopā:

Nosaukums:

Reģistrācijas numurs:

Juridiskā adrese:

Kontakttālrunis:

E-pasta adrese:

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________

/vārds, uzvārds/                                  /amats/                /paraksts/

 

2017. gada ___.________________

Sagatavots publicēšanai 10.04.2017.