Ciešanu laika lūgšanas 13.04.2022.

Ciešanu laiks šogad sākas 2. martā ar Pelnu trešdienu un turpināsies līdz 17. aprīlim – Lieldienām.

Laipni aicināti būt kopā ar mums Ciešanu laika lūgšanās, kas notiks katru trešdienu plkst. 15.00 klātienē draudzes namā, Fr.  Brīvzemnieka ielā 54, Liepājā un Zoom platformā. Pieslēgšanās saiti draudzes locekļi varēs atrast savos e-pastos, kā arī mājas lapā: www.kalpot.lv

Klusās lūgšanās būsim par Ukrainu, par tiem, kas dzimtenes mīlestības un ticības dēļ vajāti, gājuši cauri ciešanām, miruši mocekļu nāvē, bet palikuši stipri un garīgi nesalauzti. Lūgsim par mieru un Dieva klātbūtni, par tiem, kas cieš.

Tikšanās trešdien, 13. aprīlī, plkst. 15.00. Esat laipni aicināti pievienoties mums lūgšanās!

Zoom saite: https://us06web.zoom.us/j/86731160170?pwd=UWRsT1hQM0YwOGhpRDlOUnVGazlBZz09

Konferences ID 86731160170
Passcode 201057


Beidzot – topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā.
Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām.
Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.
Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt.
Tātad stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās,
kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam;
bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas.
Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un Gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu, ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi.
          Ef. 6: 10–18