Cilvēki ar īpašām vajadzībām vasarā

Daudz raibu, aktivitātēm piesātinātu notikumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām arī aizvadītajā vasarā. Svinēti Jāņi, būts ekskursijā un izbraukumos brīvā dabā, gūtas uzvaras ātruma sacensībās ratiņkrēslos u.c.

21. jūnijā Diakonijas centra cilvēku ar īpašām vajadzībām grupa un Liepājas invalīdu kultūras klubs „Draugs” kopā svinēja Jāņus brīvā dabā Līgutos.

3. jūlijā Diakonijas pārstāvji piedalījās seminārā, kas notika Palangas Rehabilitācijas centrā par tēmu: kā palīdzēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iekārtoties darbā.

19. jūlijā Liepājas Diakonijas centra cilvēku ratiņkrēslos grupa devās izbraukumā pie Durbes ezera uz tikšanos ar Durbes cilv. ar īp. vaj. atbalsta grupu. Tās ietvaros notika sadraudzība, sadziedāšanās, interesentiem bija iespēja pamakšķerēt. Par palīdzību ar transportu – paldies Liepājas Neredzīgo biedrības vadītājam Mārim Ceirulim. 

21. jūlijā cilvēki ratiņkrēslos piedalījās ātruma sacensībās, kas notika Jūrmalas ielā, Liepājā. 1.vietu ieguva Edgars Birznieks, 2.v. – Laila Stepko, 3.v. – Līga Lode. Medaļas un pateicības rakstus par piedalīšanos saņēma visi.

10. augustā Diakonijas centrs rīkoja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ekskursiju. Tās maršruts bija: Saldus konfekšu fabrika, Dobeles muzejs, Dobeles sveču fabrika, Jelgavas klosteris, Sv. Trīsvienības baznīcas tornis un Jelgavas pils pagrabs.